Türkiye’de Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya ondan yararlanılmasını kiracıya bıraktığı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira bedeli çoğu zaman dönemsel edimler şeklinde ödenir. Sözleşmeyi sürekli kılan unsur, kiracının ifa menfaatinin zamana yayılmasını sağlayan kullandırma ve sözleşmede kararlaştırılan kullanıma elverişli bulundurma borcudur.

Kiracının tahliyesi sebepleri

 • Ödenmeyen Kira Bedeli

 • Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması

 • Kiralayanın Konut ve İşyeri İhtiyacı

 • Taşınmazın Yeniden İnşası

 • Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması

 • Haklı Sebeple 2 İhtar Yapılması.

Kira sözleşmesinin sona ermesi

Konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmeleri belirli veya belirsiz bir süre için yapılabilir. Kanuna göre belirli süreli sözleşmeler için kiracı tarafından 15 gün önceden bildirim yapılmadıkça sözleşme aynı koşullar dahilinde bir yıllığına uzatılmış kabul edilir. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak kira sözleşmesini sona erdiremez. Uygulamada ev sahipleri ilk yılın sonunda “sözleşme süresi bitiyor, artık çıkmalısınız” gibi argümanlar ile kiracıları çıkarmak istemektedir. Bu durum kanuna göre mümkün değildir.

Kira hukuku faaliyet alanımız

 • Tahliye davası açılması ve takibi

 • Kira tespit davası açılması ve takibi

 • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi

 • Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi

 • Kira sözleşmesi hazırlanması

 • Tahliye taahhüdü hazırlanması

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır

 • Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi

 • Kira ödenmemesi nedeniyle tahliye işlemleri yapılması

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim