Mal Paylaşım Davası

Mal Paylaşım Davası

Mal paylaşımı, evlilik birliğinin bitmesi ile birlikte, evlilik süresince edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır. Kural, mal paylaşımı davası ile boşanma davası aynı anda açılmamasıdır. Ancak aynı anda açılması durumunda mahkeme boşanma davasının sonuçlanmasını mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapacaktır. Özetle anlatmak gerekir ise boşanma davası sonuçlandıktan sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır.

Mal paylaşımı nasıl yapılır ?

Boşanma sırasında mal paylaşımı yapılırken prosedür şu şekilde işlemeye başlar:
  • Mal paylaşımı yapılırken öncelikle her eş kendi kişisel mallarını geri alır. Bu kişisel mallar paylaşıma dâhil edilmez.

  • Her eş kendi kişisel mallarını aldıktan sonra evlilik içerisinde elde edilen “edinilmiş mallar” eşit bir şekilde paylaşılır.

  • Bazen kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında bir denkleştirme hesabı yapılması söz konusu olabilir. Taraflardan birinin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan ya da edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından karşılanmış ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

Mal paylaşımında dava açma süresi.

Mal paylaşımı davası, boşanma davasının sonuçlanmasından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır. Eğer bu 10 yıllık süre geçerse, mal paylaşımı talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır. Uygulamada boşanma davası sona ermediği halde ayrı bir şekilde mal paylaşımı davası açılabilmektedir. Böyle bir durumda mal paylaşımına bakan mahkeme, boşanma davasının sona ermesini bekleyerek zamanaşımı sorununu bu şekilde ortadan kaldırmaktadır.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim