Tanıma-Tenfiz Davası

Tanıma-Tenfiz Davası

Tanıma-Tenfiz davası; Yurtdışında verilmiş bir mahkeme yahut İcra kararının Türkiye’de tanınması yahut icra edilebilir olabilmesi için açılan dava türüdür. Tanıma-Tenfiz davası genellikle Yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de tanınması için açılsa da sadece boşanma kararları için açılan bir dava türü değildir. Tüm mahkeme kararları için geçerlidir. Bir örnek vermek gerekirse; alacaklı, Hollanda ’dada yaşayan borçlu hakkında İcra edilebilir bir kararı veya sözleşmeyi Türkiye’de işleme koymak istediğinde Tanıma-Tenfiz davası açmak zorundadır. Bu şekilde borçlunun Türkiye’deki malvarlıkları üzerine haciz işlemlerini başlatabilmektedir.

Tanıma-tenfiz davası, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın karşısına ekseriyetle boşanma ile alakalı geldiği için özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da yaşayan Türk Vatandaşlarının önemli sorunlarından bir tanesidir. Tanıma-tenfiz davası yaşadıkları ülkede boşandıktan sonra dahi Türkiye’de evli olarak görünen kişilerin bu kaydı gerçeğe uygun hale getirmek için açtıkları bir çeşit tespit davasıdır. Yurtdışında bir Türk ile yahut bir yabancı ile evli olan Türk Vatandaşı, o ülkenin yetkili mahkemesinde boşandıktan sonra bu boşanma kararını Türk Mahkemelerinde onaylatmak zorundadır. Bu onaylatma işlemine “tanıma davası’’ adı verilmektedir. Yabancı mahkemede boşanılırken, mahkeme boşanmanın yanında ayrıca velayete, nafakaya, tazminata ilişkin karar da vermişse bu takdirde açılacak dava “tanıma davası” değil “tenfiz davası” olur.

Tanıma-Tenfiz davasının yanlış belgelerle ve yanlış usulde açılması halinde yıllarca sürmesi de olasıdır. Bu nedenle Tanıma-Tenfiz davası açılmadan önce hem gerekli belgelerin hem de diğer hususların yerine getirilmiş olması davanın kısa sürede sonuçlanması için önem taşır.

Karşılaşmanız muhtemelen sorunlar:

  • Yurtdışında boşanmış olmanıza karşın Türkiye’de evli görünürsünüz. Bu nedenle yeniden evlenemezsiniz

  • Mallarınızın satışında zorluklar yaşayabilirsiniz, müşterek çocuğunuz varsa velayet problemleriyle karşılaşabilirsiniz.

  • Kararı tenfiz etmeyenler, eski eşinin başka biri ile evlenmesinden sonra doğacak çocuklarında Türkiye nezdinde resmi babası hükmündedir.

Anadolu Hukuk

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim