Consumentenrecht

Consumentenrecht

Consumentenrecht bestaat om maatregelen te nemen om consumenten te beschermen, te informeren, te compenseren voor de gezondheid en veiligheid, hun schade te vergoeden.

Vanwege de bovengenoemde situaties kan de consument een klacht indienen bij de consumentenarbitragecommissie op basis van de prijs van het product of service. Consument kan ook een rechtszaak aanspannen bij de consumentenrechtbank op basis van de prijs van het product.

Defecte service

Defecte service wordt gedefinieerd in artikel 13 van wet nr. 6502.
Volgens dit is defecte service niet beginnen binnen vermelde periode van het contract of niet de functies heeft die door de partijen zijn bepaald.

Op grond van dit artikel is defecte service: diensten die door de dienstverlener is aangemeld maar niet de functies heeft die zijn opgenomen in het internetportaal of advertenties. Het heeft niet de waarde of de voordelen die de consument er redelijkerwijs van verwacht.

Als de aanbieder bewijst dat ze niet op de hoogte is van uitlatingen via advertenties en waarvan niet kan worden verwacht dat ze op de hoogte is of dat de inhoud van de afgelegde verklaring werd gecorrigeerd op de datum van de totstandkoming van het servicecontract, is ze niet gebonden aan de inhoud van de verklaring.

De optionele rechten van de consument worden vermeld in artikel 15. Als er wordt begrepen dat de service defect is, heeft de consument recht op vier keuzes. De keuzes die de consument kan opvragen zijn als volgt:

  • Herbeoordeling van de dienst

  • Gratis reparatie van het defecte service

  • Korting op het tarief van service

  • Terugkeren van het contract

Defecte goederen

Defecte Goederen zijn goederen dat het niet voldoet aan de kwaliteit of kwantiteit die de verkoper heeft belooft of het niet in de verpakking, het etiket, de inleiding en de gebruikershandleiding is vermeld. In het geval van tekortkomingen die de waarde of het verwachte voordeel in termen van het goederen vermindert of volledig elimineert resulteert dit het product als defecte goederen.

Wanneer u een product ontvangt met duidelijke defect, moet u de verkoper binnen 30 dagen na de leverdatum van de goederen of vanaf de datum waarop de service is uitgevoerd op de hoogte stellen. Wanneer u een goed of dienst koopt met verborgen defect is dit 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen of vanaf het moment dat de dienst is verleend. Als het defecte vastgoed is, is deze periode maximaal 5 jaar.

Als er wordt begrepen dat de product defect is, heeft de consument recht op vier keuzes. De keuzes die de consument kan opvragen zijn als volgt:

  • Terugbetaling vragen

  • Uitwisseling van goederen met niet-defecte

  • Korting tot de waarde van het defect

  • Gratis reparatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact