Erfrecht

Erfrecht

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met het vermogen van een overledene. De eerlijke en probleemloze verdeling van de nalatenschap in Turkije is een kwestie die vaak wordt uitgesteld maar van belang is.

Helaas is er in Turkije een zeer hoge mate van conflicten tussen de erfgenamen. Oneerlijke toewijzing van de erfenis (verevening), opheffing van het partnerschap op mede-eigendom, eisen van gebruiksvergoeding op hetzelfde vastgoed (terugbetaling), niet goed begrijpen van de gereserveerde aandelen bepaald door het burgerlijk recht, de erfenis tijdens zijn leven aan een ander over te dragen om deze van de erfgenaam weg te smokkelen, geen testament opstellen, transactiekosten, meldingsproblemen, overleden van de erfgenamen, huvelijks en afstammingsproblemen, rechtszaken tot annulering van beschikkingen, verstoringen en bepalende effecten van de regelgevende plichten van overheid en gemeente etc. veroorzaakt juridische conflicten tussen de erfgenamen.

Onze diensten op het gebied van erfrecht

 • Planning van onroerend goed, oprichting van stichtingen, oprichting van binnenlandse of buitenlandse fondsen,
• Opstellen van testamenten en erfovereenkomsten,
• Uitvoering van erfenis- en erfenistransacties,
• Compensatie, ,
• Ontkenning van erfenis,
• Annulering van beschikking,
• Bepaling van eigendom,
• Aftrekvergoeding en andere gelijkaardige erfgeschillen en rechtszaken

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact