Huurrecht

Huurrecht

Het contract waarbij de verhuurder het gebruik van iets aan de huurder overlaat en de huurder zich ertoe verbindt de overeengekomen huurprijs in ruil te betalen, wordt als huurcontract genoemd. Meestal wordt de huur betaald in de vorm van periodieke handelingen. Het element dat het contract permanent maakt, is de gebruiksschuld die ervoor zorgt dat de rente van de huurder in de loop van de tijd wordt verlengd en dat de schuld geschikt is voor het gebruik dat in het contract is afgesproken.

Redenen voor de uitzetting van de huurder

 • Onbetaald huurbedrag

 • Schriftelijke kennisgeving om te evacueren

 • Huisvesting en werkplekbehoeften van verhuurder

 • Wederopbouw van onroerend goed

 • Voltooiing van een leasecontract van 10 jaar

 • 2 waarschuwingen voor een goede reden

Beëindiging van de huurovereenkomst

Huurcontracten voor huisvesting en werkplekken kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten. Volgens de wet wordt het contract voor contracten van bepaalde tijd verlengd met 1 jaar onder dezelfde voorwaarden tenzij de huurder een opzegtermijn van 15 dagen tevoren geeft. De verhuurder kan de huurovereenkomst niet beëindigen vanwege het verstrijken van de contractperiode. In de praktijk willen verhuurders aan het einde van het eerste jaar huurders evacueren met argumenten als “je contract loopt af, je moet nu vertrekken”. Deze situatie is volgens de wet niet mogelijk.

Onze diensten op het gebied van Huurrecht

 • Om een ​​uitzetting in te dienen en op te volgen

 • Openen en opvolgen van Huurzaak

 • Openen en opvolgen van een uitzettingsproces wegens noodzaak

 • Het openen en volgen van een uitzettingsproces wegens wederopbouw

 • Opstellen van een huurovereenkomst

 • Voorbereiding van een uitzettingsbevel

 • Opening en opvolging van executive proceeding voor de inning van huurvorderingen

 • Evacuatieprocedures in geval van niet-betaling van huur

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact