Incasso – Faillissement Recht

Incasso – Faillissement Recht

Het İncasso en Faillissementsrecht in Turkije is een zeer breed onderwerp. Aangezien de details erg belangrijk zijn is het aanmerkelijk om met deskundige en gekwalificeerde advocaten samen te werken. Handelstransacties uitvoeren van allerhande onderzoeken, beroep en klachten tegen schulden, annulering en verwijdering van het bezwaar met betrekking tot deze transacties en de opvolging van gevallen van negatieve verklaring zijn onze diensten die wij bieden aan onze clienten
Daarnaast verlenen wij adviesen aan onze klanten over faillissement proces zoals uitstel van faillissement en herstructurering, fusies en overnames van bedrijven die (dreigen te) failliet gaan.

Rechtbank proces

Rechtbank proces voor schulden is een legale methode die zijn van toepassing binnen de verjaringstermijn. Vooral als we onze cheques, promessen en allerlei vorderingen niet via executie kunnen innen.
Rechtbank proces voor schulden is een van de meest voorkomende gevallen in het Turkse rechtssysteem. Er zijn twee partijen in het Rechtbank proces. De schuldenaar en schuldeiser. Er zijn vier bronnen van schulden in de verbintenissenwet. Deze zijn;
  1. Contract
  2. Onwettige handeling
  3. Handelen zonder gezag
  4. Ongerechtvaardigde verrijking

Degene die als gevolg van één van de bovenstaande transacties een schuld aan de schuldeiser is verschuldigd, is verplicht zijn schuld na te komen zonder in verzuim te raken. De schuldeiser kan zich wenden tot de executoriale titel of een rechtszaak aanspannen tegen de schuldenaar die zijn schuld niet op tijd betaalt. Als de rechtbank het proces oordeelt dat de verdachte oneerlijk is, kan de schuldeiser een handhavingsprocedures starten met een aanmaning.

Om een ​​ Rechtbank proces voor schulden in te dienen is het absoluut noodzakelijk dat het geld dat aan de schuld is onderworpen niet op tijd wordt betaald of schuldenaar niets doet terwijl hij had moeten doen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact