Ondernemingsrecht

Juridisch adviesen voor bedrijven

In ons dagelijks leven kunnen individuen, bedrijven met verschillende juridische problemen tegenkomen. Het niet bieden van een tijdige en correcte oplossingen leidt tot grotere problemen voor bedrijven in de toekomst. Daarom is het bij een juridisch probleem erg belangrijk om een effectieve en correcte oplossing te vinden en samen te werken met de juiste advocaat.

Onze advocaten staan naast ​​onze cliënten bij in het vervullen van ondernemingsrechtelijke procedures, het verlenen van juridische ondersteuning bij de oprichting, besluitvorming en implementatieprocessen. Daarnaast verlenen wij ook diensten zoals fusie en overnametransacties, voorbereiding en onderzoek van allerhande commerciële contracten

Onze advocaten voeren de oprichting van een naamloze vennootschap, de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de oprichting van een filiaal van een buitenlandse onderneming, de oprichting van een verbindingskantoor, de oprichting van een onderneming in de vrije zone en de oprichtingsprocedures van A tot Z. Daarnaast werkt ons advocatenkantoor actief aan de oprichting van niet-commerciële verenigingen en stichtingen.

Maar zelfs als er geen juridisch probleem is, hebben individuen, bedrijven of organisaties geprobeerd te anticiperen en juridische problemen op te lossen zonder enig geschil. Om deze reden is het begrip van preventieve adviesdiensten zeer belangerijk geworden

Met preventieve adviesdiensten wordt geprobeerd om juridische problemen die bedrijven kunnen ervaren te voorkomen voordat ze zich voordoen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er allerlei maatregelen worden genomen tegen de mogelijkheid van een probleem.

Onze diensten voor bedrijven

  • Er worden allerlei succesvolle en goed functionerende contracten met betrekking tot bedrijven voorbereid, rekening houdend met mogelijke geschillen. Deze overeenkomsten zijn, Oprichtingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, licentieovereenkomsten, aannemersovereenkomsten, consultancy en serviceovereenkomsten en andere commerciële overeenkomsten. De partijen moeten worden geïnformeerd over de inhoud van het contract.

  • Bedrijven informeren over zaken als fusie en overdrachtstransacties, kapitaalverhoging en vermindering, openbare aanbieding, informeren van de algemene vergadering van de vennootschap en vergaderingen van de raad van bestuur, het verstrekken van de nodige documenten

  • Het informeren van de klant over de veranderingen in handelspraktijken met de nieuw uitgevoerde wet en regelgeving en de mogelijke effecten daarvan.

  • Mondeling en schriftelijk advies over juridische kwesties

  • Het identificeren van maatregelen om juridische risico’s te voorkomen of te verminderen en het nemen van noodzakelijke maatregelen

  • Het beoordelen van de zakelijke relaties van de bedrijven in lijn met hun bestaande contracten met hun werknemers

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact