Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een rechtsgebied dat betrekking heeft op de wetgeving tot onroerende goederen zoals grond, land, huis, appartement tussen individuen of instellingen. Het vastgoedrecht biedt oplossingen voor de conflict die kunnen ontstaan in kadaster- en registratiezaken, beloningszaken, huurvaststelling en registratie, onteigeningszaken. Vanwege het feit dat er veel rechtzaken lopen met betrekking tot onroerende zaken met betrekking tot onroerende goederen en de verwijzing naar verschillende rechtsgebieden tijdens de geschillenprocedures maken het vastgoedrecht erg belangrijk. De soorten zaken die de basis vormen van het onroerende goedrecht, bestaan ​​uit verschillende onroerend zaken zoals huisvesting, grond, akker, gebouw.

Procesonderwerpen in rechtszaken met betrekking tot onroerend goed zijn:

  • De verdeling van een onverdeeld bezit (Beëindiging van het partnerschap)

  • Annulering en registratie van eigendomsakte

  • Rechtszaken die voortvloeien uit bouwcontracte

  • Onteigening

  • Verbod op interventie

  • Compensatie voor oneerlijke bezetting

De verdeling van een onverdeeld bezit (beëindiging van het partnerschap)

De verdeling van een onverdeeld bezit, en met zijn nieuwe naam, de beëindiging van het partnerschap zijn de rechtszaken die worden aangespannen door een persoon die op een onroerend goed recht kan claimen om het rechtmatige te verkrijgen. Met andere woorden, een gemeenschappelijk land, huis, etc. In het geval dat de onroerende zaak niet kan worden verkocht als gevolg van de instemming van de partijen nadat de samenwerking is beëindigd, zijn dit de rechtszaken die door één van de partners zijn aangespannen om zijn deel te krijgen.

Annulering de registratie van eigendomsakte

Het is de naam die wordt gegeven aan het soort rechtszaak dat door de persoon is aangespannen om de eigendomsakte op zijn naam opnieuw te registreren als gevolg van de onrechtvaardig overdracht van de eigendomsakte of het eigendomsaandeel aan derde persoon. Het is één van de meest besproken kwesties in dit soort zaken.

Rechtszaken die voortvloeien uit bouwcontracten

Dit zijn de rechtszaken die ontstaan ​​als gevolg van geschillen tussen de grondeigenaar en het bouwbedrijf dat zich heeft gecommitteerd aan de bouw van het onroerend goed met officiële documenten. Als resultaat van het contract hebben beide partijen rechten en verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid van de grondeigenaar is om de transacties van de onroerende goederen op hem te voltooien onder de administratie van de eigendomsakte. Het is de plicht van de aannemer om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het huidige contract. In geval van een geschil kan een rechtszaak worden aangespannen op basis van het contract.

Onteigening

Dit zijn de soorten rechtszaken die worden aangespannen voor de toewijzing van onroerend goed aan de staat als gevolg van de juridische beslissingen. Bijvoorbeeld; aankoop van een grond die de staat of gemeente nodig heeft met een vergoeding te betalen naar de tietelhouder die door de rechtbank is bepaald

Verbod op interventie

Het is een rechtszaak die ontstaat als gevolg van het gebruik van een onroerend goed door andere aandeelhouders of door een derde partij terwijl het persoon of personen niet recht hebben. Met dit rechtzaak verkomen we het aanval op het onroerend goed

Compensatie voor oneerlijke bezetting

Het is de vergoeding die voortvloeit uit het gebruik van een onroerende zaak door een persoon die niet het recht en de bevoegdheid hebben om erover te beschikken, zonder toestemming van de eigenaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact