Vreemdelingenrecht

Deportatie

Personen die geen staatsburger zijn van de Republiek van Turkije worden binnen de Turkse rechtsorde als buitenlanders beschouwd. Het deportatie van buitenlanders en het opleggen van een inreisverbod is een situatie die we de laatste tijd vaak tegenkomen.
Buitenlanders worden om verschillende redenen gedeporteerd. Dit redenen zijn meestal: Niet verlaten ondanks de visumdeadline, illegale of immorele activiteiten, gevaarlijk zijn voor de nationale veiligheid of gezondheid, werken zonder werkvergunning.
Om ervoor te zorgen dat de gedeporteerde buitenlanders Turkije opnieuw kan binnenkomen, moet het inreisverbod worden opgeheven. De persoon tegen wie een deportatie is genomen, weet vaak niet de reden van het deportatie. Daarom is het belangrijk om te weten waarom het besluit tot deportatie is genomen. Om deze reden te weten moet een volmacht aan een advocaat worden gegeven. Zodra de oorzaak bekend is, kunnen de nodige stappen worden ondernomen om deze te annuleren

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact